Paraluman

Hindi alam kung ano ang tumatakbo–


Maaaring hinihingal
Tumatagaktak ang pawis
Bumabagal at bumibilis

[katambal ang puso]

Sana’y ang tumatakbo ay hindi mapagod.

Iyon ang iyo. Ito naman ang akin:

Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo


Iniisip na masyado ko nang binibigay ang sarili ko
Masyadong tinitikis ang bawat lambing
Masyadong pinagiisipan
Masyadong pinipilit na akin.

Marahil sumagi na rin ito sa isip mo:
Tama bang ipagpalit ko ang sandaang bukas para sa isang kahapon?

Kung ako ang tatanungin?

Hindi ikaw ang bukas
Hindi rin ikaw ang kahapon
Ikaw ang ngayon
At ginagawa ko lang ang dapat kong gawin.

Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo
Sa isip, katambal ng puso.
Pero sana, kapag ito’y napagod, ang kapalit ay hindi ako.

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s